Terug naar overzicht

Waarde diploma’s onduidelijk

Dat adviseert de Onderwijsraad op basis van onderzoek naar de waarde van diploma’s in het Nederlandse onderwijs. Er komen steeds meer diploma’s, certificaten en diplomasupplementen in omloop en de Tweede Kamer wilde weten of nog wel duidelijk is wat de kwaliteit is van de bijbehorende opleidingen.

Kwaliteit niet onder druk

Volgens de Onderwijsraad staat niet zozeer de kwaliteit van opleidingen onder druk, maar wordt het veld voor de buitenwacht steeds onoverzichtelijker. Opleidingen moeten daarom hun examinering professionaliseren en afstudeercriteria objectiveren, zodat voor werkgevers en bij vervolgopleidingen helder is wat een afgestudeerde weet en kan.

De raad stelt voor om een organisatie verantwoordelijk te maken voor de nationale en internationale vergelijkbaarheid van diploma’s op alle niveaus. Niet alleen publieke opleidingen, maar ook de private zouden hierin moeten worden meegenomen. De organisatie zou bovendien wat kunnen doen aan de vage naamgeving van veel opleidingen.

Spanning

De Onderwijsraad erkent dat er een spanning bestaat tussen de roep om differentiatie en de door haar voorgestelde standaardisering en overheidsregie, maar stelt dat het voor de transparantie en het imago van het onderwijs nodig is om “minimale en herkenbare kwaliteitseisen” te stellen.

Om die reden moeten ervaringscertificaten niet tot te veel vrijstellingen leiden. De Raad vindt dat een ‘diplomatraject’ voor maximaal twintig tot vijfentwintig procent uit evc’s mag bestaan, omdat onduidelijk is wat die precies waard zijn. Ook stelt de raad dat er een verschil is tussen vrijstellingen op basis van een evc en vrijstellingen op basis van vorige opleidingen. De onderwijsraad stelt voor om te onderzoeken of in de wet moet worden vastgelegd hoe examencommissies met evc’s moeten omgaan. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?