Terug naar overzicht

Workshops over Kinderboekenweek

Het thema van de Kinderboekenweek 2010 is ‘De Grote TekenTentoonstelling’ en gaat over beeldtaal in kinderboeken. Alle eerstejaars Pabostudenten volgen in het kader daarvan een lezing van illustrator Georgien Overwater. Zij illustreert kinderboeken en maakt onder andere illustraties en animaties voor Sesamstraat.

Ook nemen de eerstejaars in groepen deel aan twee workshops die worden gegeven door tweedejaarsstudenten van de Pabo. Dat kan bijvoorbeeld een workshop zijn waarin ze zelf een prentenboek moeten maken.

Wedstrijd

Na de lunch is er een voorleeswedstrijd. Elke groep eerstejaars vaardigt iemand af die meedoet aan de wedstrijd. De studenten mogen zelf een boek kiezen. De jury bestaat uit kinderen uit groep 4/5 van basisschool De Liniedoorn uit Breda.

De basisschoolkinderen zijn de hele dag te gast op de hogeschool. Zij zijn de winnaars van de wedstrijd die de Pabo samen met Xplora voor de zomervakantie had uitgeschreven rondom het thema beeldtaal. De kinderen hebben gewonnen met een zelfgemaakt animatiefilmpje.

Animatie

Op De Liniedoorn werken ze met het project ‘Flits!’. Kinderen leren daarbij filmpjes te maken met stop motion animatie. Foto’s van stilstaande objecten worden daarbij snel achter elkaar afgespeeld, waardoor de objecten lijken te bewegen. De kinderen leren op deze manier een verhaal te vertellen met beelden, zonder tekst te gebruiken. [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?