Terug naar overzicht

Bossche kantine drie ton duurder

De hogere kosten kwamen volgens Arnaud Opdam, adjunct-directeur van DIF, tijdens de verbouwing pas naar voren: ‘Zo bleek de techniek van de nutsvoorzieningen, dus hoe de gasleidingen lopen en waar de stroom vandaan komt, gecompliceerder dan van tevoren was gedacht.’

Vertraging

De verbouwing liep bovendien vertraging op doordat er een andere vloer dan gepland moest worden aangelegd. ‘Daardoor bleek dat we de verbouwing niet in de zomermaanden konden realiseren. Om aan het begin van het studiejaar toch een kantine te hebben, moest er een keuken in het Grand Café worden geplaatst. Het zijn allemaal zaken die begin maart, toen we het budget moesten aanvragen, nog niet bekend waren.’

Over het eindresultaat is Opdam in ieder geval heel tevreden: ‘Ik heb verscheidene studenten gesproken en ze waren over het algemeen heel positief. Dat zijn we zelf ook. We helpen nu evenveel klanten als vorig jaar, toch oogt het allemaal veel rustiger. Het hutje-mutje-gevoel is dus veel minder geworden.’ [CT]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Nieuwe kantine Avans Den Bosch 19-10-2010

Noodrestaurant voor Avans Den Bosch 22-8-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?