Terug naar overzicht

Brabantse hogescholen werken samen

De twee universiteiten (Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit van Tilburg) en zes hogescholen van Brabant hebben afgesproken het onderwijs in de provincie een impuls te geven, en daarmee ook de economie. Met de plannen zoals internationalisering, het realiseren van nieuwe bedrijvigheid, een ‘science park’ in Eindhoven en een ‘groene campus’ in West-Brabant is zo’n 250 miljoen euro gemoeid. 

‘Je hebt in dit plan het hele hbo en wo bij elkaar. Iedereen ondersteunt het’, benadrukt Paul Rüpp namens Avans. ‘Er staan drie campusontwikkelingen in het plan, we richten ons op het ondernemerschap, willen jong talent behouden voor Brabant en buitenlandse studenten aantrekken’, stelt Marcel Wintels, bestuursvoorzitter van Fontys. 


Elektrisch geleid vervoer

Een voorbeeld in het plan is een verbinding tussen Eindhoven en Helmond voor elektrisch geleid vervoer, dat tien miljoen euro zou moeten kosten. Voor de plannen van de technische en groene campussen moeten tientallen miljoenen worden uitgetrokken.  

‘Brabant heeft een sterke kenniseconomie en dat moet zo blijven. We gaan nog meer toponderwijs bieden als het aan ons ligt, met als motto: samen slimmer en sterker’, licht rector magnificus Philip Eijlander van de Universiteit van Tilburg toe. Gedeputeerde Van Haaften is in haar nopjes met het plan. ‘Ik vind dit echt geweldig, dat jullie elkaar op inhoud vinden, is iets om trots op te zijn. Een dergelijke samenwerking kan altijd op steun rekenen van de provincie.’  


Impuls aan economische groei

Dat betekent niet hoeveel van de 250 miljoen de provincie op tafel legt. ‘Dat is altijd een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Als de provincie daar ook een aandeel in heeft, zou dat mooi zijn. De thema’s kloppen in ieder geval, we hebben samen prioriteiten gesteld waarmee we bezig zijn en die staan in het plan’, meldt Eijlander. 


De provincie neemt het plan mee in de Investeringsagenda die binnenkort wordt opgesteld. Het Hoger Onderwijsplan beoogt het onderwijs met de provincie en het bedrijfsleven de economische groei van Brabant een impuls te geven. De sector levert kennis, trekt bedrijvigheid aan en stimuleert startende ondernemers. De sector verzorgt in Brabant onderwijs aan 81.000 studenten en biedt werkgelegenheid aan 11.000 medewerkers. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?