Terug naar overzicht

‘Den Haag, bemoei je er niet mee’

Met de komst van het nieuwe kabinet staat het hoger onderwijs weer een flink aantal veranderingen te wachten. Wat zouden we nu eigenlijk wensen dat er gebeurt, wilde gespreksleider en voormalig KNAW-president Frits van Oostrom van de deelnemers weten.

Geen nieuw beleid

Meer internationalisering, meer en betere docenten en eenduidig beleid, werd geopperd. Maar vooral de wens van Fontys-bestuurder Marcel Wintels om geen nieuw beleid te ontwikkelen en instellingen af te reken op hun prestaties, kon op veel bijval rekenen. ‘Den Haag, bemoei je er niet mee’, leek het mantra van de middag. Alleen bestuurder Ben Hoogenboom van de Algemene Onderwijsbond maakte daarop een uitzondering. Volgens hem zou juist de overheid moeten zorgen voor meer en betere docenten in het hoger onderwijs.

Veel weerstand is er tegen de maatregelen om ‘langstudeerders’ aan te pakken. Wie een jaar te lang over zijn studie doet, betaalt straks drieduizend euro meer collegegeld als het aan het kabinet ligt. Bovendien krijgen de instellingen voor hen een boete. Fontys-voorzitter Wintels begrijpt dat er bezuinigd moet worden, ‘maar dit is pervers en idioot’.

Kroeghangers

Dat vindt ook ISO-voorzitter Guy Hendricks. Hij zei dat ‘langstudeerders’ onterecht worden weggezet als kroeghangers. Dat veel studenten uitlopen vanwege een bestuursfunctie of buitenlandverblijf wordt daarmee volgens hem genegeerd. Bovendien zorgen de maatregelen – met name de voorgestelde ‘boete’ die universiteiten en hogescholen per langstudeerder moeten betalen – er volgens Hendricks voor dat de kwaliteit van het onderwijs naar beneden gaat.

De twee kregen bijval van TU Delft-bestuurder Paul Rullmann. Die vreest dat bèta-opleidingen door de kabinetsplannen opnieuw onaantrekkelijker worden voor studiekiezers. ‘Een bèta-studie is het grootste risico op langstuderen. Met zulke maatregelen breng je in een jaar of twee alle verdiensten van het Platform Bèta Techniek om zeep.’

Kwaliteitscultuur

Ook Karl Dittrich van de NVAO kwam in zijn betoog over de kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs terug op de plannen voor de ‘nominaal+1 regeling’. Hij had zijn drie kinderen altijd voorgehouden dat ‘goed studeren’  betekende: nominaal + anderhalf jaar. Twee van hen lukte dat ook.

Niettemin vonden alle sprekers dat ‘de lat omhoog’ moet, zowel in het onderwijs als in de organisatie. Die langstudeerders kunnen het best worden aangepakt door het onderwijs minder vrijblijvend te maken, stelde Marcel Wintels. ‘Maar doe dat niet met allerlei ingewikkelde regelingen.’ [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?