Terug naar overzicht

Doekle Terpstra: authentiek en enthousiast

Fabuleus netwerk

‘Ik denk dat we een fantastische voorzitter hebben gehad’, zegt Marcel Wintels van Fontys Hogescholen, tevens bestuurslid van de HBO-raad. ‘Hij heeft hart voor onderwijskwaliteit, is erg authentiek en heeft de hogescholen heel goed gerepresenteerd. Zijn netwerk was ook fabuleus: iedereen stond in zijn mobieltje. En hij is natuurlijk een politiek dier. Toen bijvoorbeeld de pabo’s onder vuur kwamen te liggen, voelde hij de discussie haarfijn aan. Hij begreep dat de hogescholen samen stappen moesten nemen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van pabo’s weer buiten kijf kwam te staan.’

'Wees eens eerlijk'

Maar daar heeft voormalig studentenleider Lisa Westerveld minder goede herinneringen aan. ‘De pabo’s gingen rekentoetsen invoeren en daarbij ging veel mis’, herinnert Westerveld zich, die van 2007 tot 2009 LSVb-voorzitter was. ‘Sommige pabo-studenten kregen nauwelijks rekenonderwijs en moesten toch die toets halen. Terpstra hield de hogescholen toen de hand boven het hoofd. Daar had ik veel moeite mee. Wees eens eerlijk, dacht ik soms. Hoe gepassioneerd hij ook was, je kon goed merken dat hij vooral de bestuurders vertegenwoordigde. Hij verzette zich ook altijd tegen de invloed van medezeggenschapsraden.’

Diplomafraude

‘Hij is iemand die de status quo verdedigt’, valt SP-kamerlid Jasper van Dijk haar bij. ‘Nooit heb ik hem gehoord over de problemen van schaalvergroting of de diplomafraude. Als er iets misging in het hbo, zette hij het weg als een incident. Daarom weet ik ook niet of hij zo geschikt is om Inholland te leiden. Overigens kan ik het persoonlijk goed met hem vinden. Hij is verbaal zeer begaafd en daar houd ik wel van.’

Goed benaderbaar

De huidige studentenleiders van LSVb en ISO hebben hem maar een paar maanden meegemaakt, maar zij blikken vrolijk op de samenwerking terug. LSVb’er Sander Breur: ‘Hij is altijd benieuwd naar wat wij denken. Hij maakte op eigen initiatief afspraken en kwam bij ons langs. Vooral op het punt van "matching of selectie" hebben we goed samengewerkt. De vraag is altijd: moeten opleiding studiekiezers selecteren of hun helpen een goede keuze te maken? Wij zijn heel blij dat de HBO-raad vooral op dat laatste heeft ingezet.’ ‘Hij is goed benaderbaar en dat is voor ons belangrijk geweest’, bevestigt Guy Hendricks van het ISO.

Ophef

Veel ophef veroorzaakte Terpstra in 2008 met zijn anti-Wilders-manifest ‘Benoemen en bouwen’, maar dat heeft hem politiek weinig goeds gebracht. Velen vonden het een onhandige poging om Wilders in de hoek te zetten. Binnen de HBO-raad hebben veel bestuurders zich afzijdig gehouden van de discussie. Tussen alle prominenten die wel hun handtekening zetten, stonden ook de toenmalige Inholland-voorzitter Geert Dales en Geri Bonhof, de collegevoorzitter van de Hogeschool Utrecht, die hem tijdelijk vervangt als voorzitter van de HBO-raad. [BB/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Terpstra haalt bezem door Inholland 22-11-2010

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?