Terug naar overzicht

‘Geef te hoge ontslagvergoeding terug’

Achteraf wijzigen

Zijlstra deed dit appel dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. ‘In afwachting van de nieuwe Wet normering topinkomens kan ik niet voorkomen dat de drie bestuurders hoge ontslagvergoedingen krijgen’, zei de staatssecretaris. Gemaakte afspraken over vertrekpremies kan hij niet achteraf wijzigen. Hij kan slechts hopen dat de drie zelf besluiten om het te veel ontvangen geld terug te geven aan Inholland.

Hem staat maar één middel ter beschikking: met een beroep op de Wet op het hoger onderwijs (artikel 2.9) kan hij ‘ondoelmatig besteed geld’ terugvorderen van de instelling. Maar hij erkent dat dit ten koste van het onderwijs kan gaan.

Ongeoorloofde druk

De staatssecretaris was blij met een Inholland-document dat SP-kamerlid Jasper Van Dijk aan de Onderwijsinspectie heeft doorgespeeld. Daaruit blijkt dat ten minste één docent met zijn leidinggevende heeft afgesproken dat hij tachtig procent van zijn studenten in hun vierde jaar laat afstuderen. Volgens Van Dijk is het een voorbeeld van de ongeoorloofde druk die Inholland op zijn docenten uitoefent. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?