Terug naar overzicht

Geen uitsluiting ‘iPod-student’ AMR

Reacties

Timothy Zijlstra, eerstejaarsstudent Accountancy in Den Bosch, veroorzaakte nogal wat ophef door een iPod in te zetten tijdens zijn campagne voor de AMR. Zijlstra verlootte namelijk een iPod onder alle studenten die op hem stemden. ‘Omkoping, corruptie’, waren enkele reacties op de website van Punt. Ook de voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond had er zijn mening over. Het leidde zelfs tot artikelen in de regionale dagbladen.

Vier Avansstudenten hebben bezwaar aangetekend bij de verkiezingscommissie. Die heeft gisteren besloten dat Zijlstra toch lid kan worden van de AMR.

Reglement

‘In het reglement staat niet beschreven dat studenten niet op deze manier campagne mogen voeren. Het is nooit de bedoeling van Tim geweest om de naam van Avans te bezoedelen, de verkiezingscommissie kan zich niet vinden in de gebezigde termen als stemmenkoperij, corruptie, omkoping en fraude’, stelt de commissie in hun schriftelijke motivatie.

Toekomstige problemen

In dezelfde brief schrijft de verkiezingscommissie de kwestie te zien als een goede les. Bovendien geven ze het advies om het verkiezingsreglement aan te passen om toekomstige problemen te voorkomen.

'De verkiezingscommissie ziet geen grond of aanleiding om Tim uit te sluiten van deelname aan de AMR’, concludeert zij. [AR]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Vrouwen aan de macht bij Avans 01-11-2010

Kiezen op inhoud, niet op cadeaus 21-10-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?