Terug naar overzicht

Gehandicapte student krijgt het beter

Ruim acht procent van de studenten heeft last van een functiebeperking of chronische ziekte die deelname aan het hoger onderwijs bemoeilijkt. Het gaat om studenten met dyslexie, psychische problemen of fysieke kwalen. Er zal zeker iets gaan veranderen aan de omgang met zulke studenten, meent staatssecretaris Halbe Zijlstra.

Gehandicaptenbeleid meewegen

Want bij de kwaliteitskeuring van opleidingen in het hoger onderwijs, de accreditatie, zal het gehandicaptenbeleid vanaf volgend jaar worden meegewogen. Zijlstra vertrouwt erop dat dit nieuwe accreditatiestelsel het beleid voor studenten met een functiebeperking zal verbeteren, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Zijn eigen partij, de VVD, was tegen het voorstel om gehandicaptenbeleid in het accreditatiekader op te nemen. Dat kader moest niet overladen worden, vonden de liberalen. Maar de VVD zat nog in de oppositie toen hierover werd gestemd. Zijlstra is niet van plan om er alsnog iets aan te veranderen en lijkt zelfs blij dat het er toch instaat.

Meerjarenafspraken

Volgend jaar maakt de staatssecretaris de gebruikelijke meerjarenafspraken met de universiteiten en hogescholen waarbij hij ook het gehandicaptenbeleid wil betrekken. In 2011 wil hij voor hen een conferentie organiseren om de deskundigheid te bevorderen. ‘Daarin kan bijvoorbeeld nieuw onderzoeksmateriaal aan de orde komen.’

De commissie Maatstaf, die het gehandicaptenbeleid in het hoger onderwijs dit voorjaar tegen het licht hield, vindt dat Nederland een landelijk kennis- en expertisecentrum moet hebben. Zijlstra kan zich daarin vinden en wil laten onderzoeken of de stichting Handicap + studie deze functie kan vervullen en wat dan de verbeterpunten zijn. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?