Terug naar overzicht

Hbo-docenten moeten minder klagen

Zijlstra wil af van het beeld dat docenten alles zomaar is overkomen, zei hij gisteren tijdens het debat over de onderwijsbegroting van het ministerie van OCW. Ze hadden immers instemmings- en adviesrecht in de medezeggenschapsraad. Ze moesten ermee instemmen. ‘Deden zij dat niet, dan werd de vernieuwingen niet ingevoerd. Zo simpel is het.’

Instemmingsrecht

Maar in de praktijk maakten ze niet altijd gebruik van hun instemmingsrecht. ‘Soms hebben docenten niet gezien dat dit kon, of lieten zij het lopen. Laten we ook dat vaststellen’, aldus Zijlstra. ‘Het is een kwestie van gebruikmaken van je verantwoordelijkheden en niet alleen klagen vanaf de zijlijn.’

Toch wil hij de positie van leraren in alle onderwijssectoren versterken. Ze hebben straks meer over de inhoud van onderwijs te zeggen, want ze krijgen instemmingsrecht op de kwaliteit van onderwijs: ‘Docenten zullen mee kunnen bepalen wat het vak voor de klas gaat inhouden.’

Kennistoetsen

Volgens hem zal het onderwijs aan de lerarenopleidingen ook beter worden dankzij de ontwikkeling van extra kennistoetsen. Zo moeten pabo-studenten straks de canon van de Nederlandse geschiedenis kennen. ‘Dit zijn eisen die de opleidingen ook zelf hebben ontwikkeld. Laten wij in dit huis ook eens vaststellen dat de lerarenopleidingen op deze manier een voorbeeld worden voor andere opleidingen. Zij zijn wat dit betreft hun tijd gewoon vooruit.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?