Terug naar overzicht

Klimaatcafe voor duurzame Avans’ers


Gemeente en Essent

Tijdens deze middag wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De Bossche wethouder Bart Eigeman komt vertellen over het duurzaamheidsbeleid van zijn gemeente. Klaas de Jong, senior adviseur bij Essent, vertelt wat het energiebedrijf doet aan duurzame innovatie.

Verder is duurzaamheid een belangrijk thema in het nieuwe meerjarenbeleidsplan van Avans. Het EDI wil deze middag benutten om die plannen bekend te maken en er enthousiasme voor te kweken. Frans van Kalmthout van het College van Bestuur van Avans komt dit toelichten.

Workshoprondes

In twee workshoprondes laten docenten, lectoren, studenten en kenniskringleden zien wat zij binnen de eigen academie of opleiding doen rondom duurzaamheid. Ook komt adjunct-directeur Arnaud Opdam van de Diensteenheid ICT en Facilitaire dienst vertellen over hoe zijn dienst omgaat met duurzaamheid.

Het Klimaatcafé is bedoeld voor alle medewerkers, docenten, studenten, lectoren en directeuren van Avans die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. De bijeenkomst begint om 14.30 uur met de ontvangst. Tot 16.00 uur komen de sprekers aan het woord. Na een korte pauze zijn dan de workshops. De dag wordt tegen zessen afgesloten met een borrel. De bijeenkomst vindt plaats in Den Bosch in lokaal C006. [LJ]

Zie ook het artikel over de eerste bijeenkomst van het EDI: 

Vuurdoop expertisecentrum duurzaamheid 02-07-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?