Terug naar overzicht

Miljoenen voor sociale innovatie

Het hoger onderwijs in Brabant wil in een aantal projecten met elkaar de samenwerking aangaan. Dit staat in het Hoger Onderwijsplan dat bestuursvoorzitter Paul Rüpp vorige week donderdag overhandigde aan het bestuur van de Provinciale Staten in Noord-Brabant. Met de projecten zijn tientallen miljoenen euro’s gemoeid.  Avans doet mee aan vier van de zes in het rapport genoemde projecten.

Sociale innovatie

In samenwerking met de Universiteit van Tilburg, Fontys en de NHTV wil Avans een campus ontwikkelen op het gebied van sociale innovatie. ‘De beïnvloeding van het gedrag van mensen, flexibel organiseren, slimmer (samen)werken, kennisallianties, lerend vermogen en de verspreiding van “best practices”’.

De campus moet inzichten op het gebied van innovatie, ondernemerschap, duurzaamheid, arbeid, veiligheid, en bestuur en leiderschap met elkaar in verband brengen. Ontwikkeling van de campus zou 10 miljoen euro kosten.

Biobased economy

Naast een campus Sociale Innovatie wil Avans ook participeren in een Green Campus in West –Brabant. Hierin zou de hogeschool samen gaan werken met de Technische Universiteit Eindhoven en partners uit het bedrijfsleven. Deze campus hangt samen met Biobased Economy; het ontstaan van nieuwe producten en productiemethoden als antwoord op het duurzaamheidsvraagstuk. 

De chemische-, agrarische- en foodindustrie in de regio kan zich dankzij biobased innovaties wereldwijd gaan onderscheiden. Mede door de logistieke ligging tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen. Hier is wel een gezamenlijk Research & Development centrum nodig waarin ook het onderwijs meedoet.

Volgens het rapport zou er een Centre of Open Chemical Innovation moeten komen. Er wordt zelfs al een locatie genoemd: het bedrijventerrein Theodorushaven in Bergen op Zoom waar ook chemieconcern Sabic zit.

Voor de komende tien jaar zou er een investering nodig zijn van 250 miljoen euro. Dit zou de regio West-Brabant een omzettoename van 500 miljoen euro en 2.000 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren, exclusief indirecte omzet en werkgelegenheid bij toeleverende bedrijfstakken.

Internationalisering en jong talent

Het derde project waar Avans aan meedoet is het opzetten van gezamenlijke Career Centers. Hier worden uitstromende internationale studenten ondersteund bij de start van hun loopbaan.  Ze weten beter wat de arbeidsmogelijkheden zijn op de regionale arbeidsmarkt en welke bedrijven bij hen zouden passen. Dit om toptalent voor de regio te behouden. De centers zouden moeten komen in Eindhoven, Tilburg en Breda. Ook zijn de Brabantse hoger onderwijsinstellingen van plan de samenwerking met de Nanjing Universiteit in China te versterken.

Ondernemerschap

Het stimuleren van ondernemerschap en het begeleiden van startende ondernemers is het vierde project waaraan Avans samenwerkt. De bedoeling is een excellent ondernemersklimaat te realiseren. Daar zou onder andere een organisatie (Transfer Office) voor opgericht moeten worden die zich bezig gaat houden met het scouten, screenen en vercommercialiseren van producten, diensten en concepten die binnen de deelnemende instellingen zijn ontwikkeld.  Hiervoor zou over een looptijd van zes jaar 15,1 miljoen euro nodig zijn.

De provincie neemt het Hoger Onderwijsplan mee in de Investeringsagenda die binnenkort wordt opgesteld. [AR]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Brabantse hogescholen werken samen 11-11-2010  

Avans in race voor expertisecentrum Chemie 04-10-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?