Terug naar overzicht

Ontslagvergoeding Dales terugvorderen

Eén jaarsalaris van 177.000 euro krijgt Geert Dales mee, nu hij vertrekt als bestuursvoorzitter van Inholland. Officieel gaat hij overigens pas 1 januari weg. Tot die tijd krijgt hij zijn salaris nog doorbetaald.

Kantonrechter

Zijlstra vindt dit niet in orde. Als Dales via de kantonrechter was ontslagen, zou hij veel minder geld hebben gekregen. ‘Het verschil zal ik terugvorderen’, schrijft hij in antwoord op kamervragen.

‘In de hoogte van de beloning van een bestuurder is het risico op ontslag verdisconteerd’, stelt Zijlstra. Daarom is er volgens hem sprake van ‘ondoelmatige besteding van overheidsmiddelen’, als bestuurders hoge ontslagvergoedingen krijgen.

Schuld aan het ontslag

De ontslagvergoeding zou tot stand moeten komen via de zogenaamde ‘kantonrechtersformule’, aldus de staatssecretaris. Daarin weegt, behalve leeftijd en dienstjaren, ook de schuld aan het ontslag mee.

De VVD-bewindsman wijst erop dat ontslagvergoedingen zullen worden beperkt in de Wet Normering Topinkomens, waar het kabinet aan werkt. Daarin komt ook te staan dat een bestuurder nooit meer dan 130 procent van een ministerssalaris zal mogen verdienen. [BB/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Geert Dales weg bij Inholland 11-10-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?