Terug naar overzicht

Ook nieuw kabinet wil salarisplafond

'Oneerlijk delen'

Naar aanleiding van een uitzending van Zembla van afgelopen zaterdag, wilde Pvda-kamerlid Pierre Heijnen weten wanneer de wet wordt ingevoerd en wat de minister in de tussentijd gaat doen. Iedereen moet op dit moment inleveren, stelt Heijnen, de topsalarissen zijn volgens hem een typisch voorbeeld van ‘oneerlijk delen’. Zembla meldde dat zo’n tweeduizend bestuurders in de semi-publieke sector meer verdienen dan de ‘Balkenende norm’ van 188.000 euro.

Oud nieuws, volgens de minister. Bovendien, als de PvdA ‘niet zo overhaast was vertrokken’ uit het vorige kabinet, was de wet die een maximumnorm voor topsalarissen in de semi-publieke sector vastlegt er wellicht al geweest, sneerde hij.

Regeerakkoord

Het wetsvoorstel is inmiddels teruggekomen van de Raad van State, zei Donner verder. Het nieuwe kabinet heeft volgens de minister echter nog geen tijd gehad om te kijken of er nog veranderingen moeten worden doorgevoerd. Het voornemen uit het regeerakkoord om de ontslagvergoeding in de collectieve sector te beperken tot 75.000 euro, wordt in ieder geval in de wet opgenomen, zei minister Donner.

De minister zei de wet zo snel mogelijk te willen voorbereiden. Volgens Heijnen duurt de invoering nog wel tot 1 januari 2012. Hij vroeg of de minister niet wat kon doen in de tussentijd. Donner: ‘Als dat zou kunnen, zou de wet overbodig zijn’.

350.000

Op dit moment is er in de semipublieke sector alleen een openbaarmakingsnorm voor salarissen boven de 188.000 euro. Vorige week publiceerde de Algemene Onderwijs bond nog een lijst met topverdieners bij onderwijsinstellingen. Die wordt met 350.000 euro aangevoerd door Aalt Dijkhuizen, de collegevoorzitter van Wageningen Universiteit. De AOb pleit al jaren voor een inkomensnorm voor bestuurders. De bond vindt het belachelijk dat hun salarissen stijgen in tijden van bezuinigingen. [MdV/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Avansbestuur boven Balkenende-norm 29-10-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?