Terug naar overzicht

Petitie tegen extra kosten studievertraging

3.000 euro extra

In het regeerakkoord schrijft het kabinet dat studenten die meer dan een jaar uitlopen op de ‘nominale duur’ van hun bachelor- of masteropleiding vanaf volgend collegejaar 3.000 euro extra collegegeld gaan betalen en het recht op hun ov-jaarkaart verliezen. Hogescholen en universiteiten schieten niets op met het extra collegegeld. Ze krijgen per trage student drieduizend euro minder bekostiging van de overheid. De studentenorganisaties spreken van een ‘boete’.

De organisaties zijn bang dat de kwaliteit van het hoger onderwijs onder druk komt te staan als de regering de plannen gaat uitvoeren. Met de petitie ‘Minimaal Nominaal’ hopen ze te laten zien dat het verzet tegen de kabinetsvoornemens groot is. En dat er nog eens goed naar de plannen wordt gekeken.

Definitieve begroting

Er is haast bij de petitie schrijft het ISO: ‘We hebben één maand de tijd om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen’. In december wordt de definitieve begroting voor 2011 in de Tweede Kamer besproken en de plannen voor het hoger onderwijs zijn daar onderdeel van.

Studenten die al studievertraging hebben opgelopen, wordt bovendien gevraagd om de reden daarvan uit de doeken te doen. In december worden hun getuigenissen samen met de petitie aan minister Van Bijsterveldt aangeboden. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?