Terug naar overzicht

Studievoortgang niet doorgeven aan IND

Ook de verbeterde toelatingsprocedure voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) loopt vertraging op. Met de nieuwe wet hoeven zij hun verblijfsvergunning niet ieder jaar te verlengen.

Informatie koppelen

Door problemen met het nieuwe computersysteem van de IND kan de wet niet op 1 januari 2011 van kracht worden. Dat systeem moet informatie van verschillende diensten koppelen aan die van de IND. Hoger onderwijsinstellingen moeten de vreemdelingendienst informeren over de studievoortgang van hun niet-Europese studenten.

In ruil voor de versimpelde procedures moeten studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland)  straks ieder jaar ten minste de helft van hun studiepunten halen. Als zij niet genoeg studiepunten halen, moet de instelling, die borg staan voor de studenten, dit bij de IND melden. Die trekt dan hun verblijfsvergunning in.

Principiële bezwaren

Sommige instellingen hebben principiële bezwaren tegen de nieuwe maatregelen. Zij willen niet dat de IND op de stoel van de instellingen gaat zitten en vinden het niet de taak van onderwijsinstellingen om de IND te informeren over de studieresultaten van hun studenten.

Een aantal instellingen doet momenteel mee met een proef waarin zij de studievoortgang van hun buitenlandse studenten al bijhouden. In oktober bleken ze daarover nog veel praktische vragen over de wet te hebben. De pilot blijft overigens gewoon doorlopen en mogelijk kunnen ook andere instellingen zich daarbij vrijwillig aansluiten.

Gevolgen van de vertraging

Minister Leers van Immigratie en Asiel heeft een onderzoek laten instellen naar de gevolgen van de vertraging en licht de Tweede Kamer daarover binnenkort in. Wanneer de Wet modern migratiebeleid alsnog wordt ingevoerd is nog onduidelijk. [MdV/HOP]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Weinig weerstand 'uitzetten' studenten 23-09-2010

Te weinig studiepunten? Nederland uit 16-09-2010

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?