Terug naar overzicht

Twee jaar Breda, twee jaar Vlissingen

Reizen of verhuizen

Stel, als student IMM begin je aan je eerste jaar in Breda. Je leert Avans en de stad kennen, gaat op kamers en bouwt een nieuwe vriendenkring op in de soos van Virgo. Opleidingsjaar drie en vier worden in Vlissingen verzorgd, want IMM is een gezamenlijke opleiding van Avans en de Hogeschool Zeeland. In die periode ga je op stage en doe je je afstudeerproject, beide een half jaar. Studenten kunnen er dus voor kiezen om te reizen of te verhuizen.

‘Het Ministerie van Onderwijs wil dat wij de opleiding in evenwichtigheid aanbieden’, zegt Han van Osch, projectmanager van de Academie voor Technologie en Management in Breda. ‘In eerste instantie ging onze voorkeur ook uit naar een neutrale locatie, maar het ministerie heeft de joint degree toegezegd op voorwaarde dat een substantieel deel van de opleiding op beide locaties wordt uitgevoerd.’

Extra uitdaging

Avans communiceert de verhuizing na twee jaar ook duidelijk op open dagen. ‘De opleiding richt zich op studenten die voor een extra uitdaging gaan. Ze worden opgeleid binnen het domein van World Class Maintenance. We streven naar excellentie’, zegt Van Osch. ‘We hopen dat deze studenten zich niet laten weerhouden door de problematiek rondom locaties.’

De opleiding Maintenance start in september 2011. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?