Terug naar overzicht

Vrouwen aan de macht bij Avans

Stemmen

Nancy Beerens, vierdejaarsstudent Personeel en Arbeid in Den Bosch, steekt met 30,5 procent van de stemmen met kop en schouders uit boven de rest van de kandidaten. Zij wordt gevolgd door de Pabostudenten Lara van Alphen (19,1 procent van de stemmen) en Anne Vermijs (14,7 procent van de stemmen).

De Bossche Accountancystudent Timothy Zijlstra heeft het laatste plaatsje in de AMR bemachtigd, met twee stemmen verschil op de nummer 5; de Bredase student Management, Economie en Recht Raynoer Koevoets.

Ophef

Er is veel ophef geweest over de deelname van Timothy Zijlstra die in een interview op de website van Punt aangaf een iPod weg te geven onder de studenten die op hem stemmen. Het artikel leidde tot 22 reacties, mails naar de kiescommissie van de AMR en zelfs een brief aan het College van Bestuur van Avans geschreven door de voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

‘Je mag geen stemmen kopen. Bovendien moeten mensen kenbaar maken op wie ze gestemd hebben. Dat is ondemocractisch. Wij vinden dat het reglement aangepast moet worden zodat dit volgend jaar niet meer kan gebeuren’, stelt LSVb-voorzitter Sander Breur.

Bezwaar

John de Wit van het Bureau Medezeggenschapszaken geeft aan dat elke student bezwaar kan aantekenen tegen de komst van Timothy Zijlstra in de AMR. ‘Dan pas kunnen we als verkiezingscommissie actie ondernemen en een weloverwogen beslissing nemen.’ Studenten die bezwaar willen maken kunnen dat van 1 november tot en met 8 november doen door een mail te sturen naar bmz@avans.nl.  [AR]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Kiezen op inhoud, niet op cadeaus 21-10-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?