Terug naar overzicht

Werkbezoek aan Indonesie

Bobbink bezocht in oktober ziekenhuizen en gezondheidscentra om te bekijken of studenten Fysiotherapie en Verpleegkunde er stage kunnen lopen. Ook voerde hij gesprekken bij verpleegkundeopleidingen om uit te zoeken of studenten er projecten of onderzoek kunnen doen. Het is ook de bedoeling dat Indonesische studenten in Breda komen studeren. Maart volgend jaar komen studenten zich eerst oriënteren. 

Zundert

Het bezoek aan Karo is te danken aan Zundert, een buurgemeente van Breda. Die gemeente werkt samen met de Sumatraanse stad, met name op het gebied van land- en tuinbouw. Zundert benaderde het College van Bestuur van Avans met de vraag of er ook op het gebied van gezondheidszorg met Karo samengewerkt kon worden. Daarom ging Bobbink er met een medewerker van de gemeente Zundert naartoe. ‘De Sumatraanse regio wil geld steken in de eigen ontwikkeling’, zegt Bobbink. ‘Er is een grote behoefte aan buitenlandse contacten. Veel opleidingen kunnen daar iets doen. Het is mijn droom dat we dit Avansbreed trekken.’ 

Surabaya

AGZ heeft meer contacten in Indonesië. Vorig jaar reisde een aantal AGZ-medewerkers onder andere naar Surabaya en maakte daar afspraken met Universitas Airlangga. In november komen medewerkers van die universiteit naar Avans voor onderwijsontwikkeling samen met AGZ-docenten. Tien Verpleegkunde- en Fysiotherapiestudenten zijn nu in Surabaya voor stage of studie. 

Met de Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta is een overeenkomst getekend voor studenten- en docentenuitwisseling en onderzoek, met name op het gebied van ouderenzorg. De eerste AGZ-studenten gaan daar in maart 2011 naartoe. [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?