Terug naar overzicht

Zuidelijk hbo scoort beter in Keuzegids

Avans

Net als in eerdere edities krijgen kleine hbo-instellingen meer waardering van studenten en deskundigen dan grote hogescholen. De grote jongens ontlopen elkaar weinig, maar sommige springen er niettemin bovenuit. Dat Avans Hogeschool en de Hogeschool Zuyd relatief hoog scoren is geen toeval, volgens de Keuzegids. Ze hebben ‘niet zo hard meegedaan aan de kwalijke trend om het onderwijs steeds verder te verdunnen onder het mom van een nieuw onderwijsconcept’.

Andere hogescholen komen er minder goed af. De Hogeschool Utrecht is ‘afgezakt tot hetzelfde niveau als Inholland’. En die hogeschool scoort al jaren laag in de gids.

Kleinere hogescholen

De echte uitschieters naar boven zijn enkele kleinere hogescholen. Op een schaal van nul tot honderd scoren de grote instellingen allemaal tussen de 55 (Inholland en de Hogeschool Utrecht) en 66 punten (Avans). De middelgrote Christelijke Hogeschool Ede steekt hier ver bovenuit met 79 punten. Maar ook de kleine Hogeschool Zeeland en de NHTV scoren goed met beide 68 punten.

Enkele zelfstandige pabo’s oogsten nog meer lof. De Driestar in Gouda en de Katholieke Pabo Zwolle krijgen zelfs 92 punten. Het particuliere IVA, een hogeschool voor de ‘mobiliteitsbranche’, scoort eveneens 92 punten.

Opleidingen

De Keuzegids benadrukt dat de oordelen over opleidingen belangrijker zijn dan de totaalscores van hele hogescholen. Ze wijzen bijvoorbeeld op de alom gewaardeerde zorgopleidingen van de Hogeschool Zuyd. Ook de Hogeschool Utrecht telt enkele goede opleidingen, zoals Fysiotherapie, Chemie en Biologie. En de Hogeschool Inholland, die al jaren door slechte studentenoordelen wordt geplaagd, heeft goede zorgopleidingen in Amsterdam.

De Keuzegids komt tot zijn adviezen door de antwoorden uit Nationale Studenten Enquête te combineren met deskundigenoordelen van keuringsinstantie NVAO en feitelijke informatie als groepsgrootte, contacturen, studietempo en uitval in het eerste studiejaar. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?