Terug naar overzicht

Aparte gymopleiding blijft

Sinds 2001 mogen beginnende leerkrachten geen gymles meer geven aan kinderen in de groepen 3 tot en met 8. Daarvoor moeten ze eerst de leergang bewegingsonderwijs volgen, een post-hbo-opleiding. Die maatregel is ingevoerd om de kwaliteit van de gymlessen op te krikken. 

Verplichten

D66 Tweede Kamerlid Pia Dijkstra diende een motie in waarin ze voorstelde om bewegingsonderwijs voor pabo-studenten weer te verplichten. Alle net-afgestudeerde leerkrachten zouden dan weer gymles mogen geven. Sommige scholen hebben moeite met het geven van goede lessen lichamelijke opvoeding. 

Vakleerkrachten

Staatssecretaris Zijlstra geeft in een brief aan dat hij de maatregel niet wil terugdraaien, omdat dat de kwaliteit van het bewegingsonderwijs niet ten goede komt. Hij geeft de voorkeur aan gespecialiseerde vakleerkrachten gymnastiek. Wel gaat hij onderzoeken of de beperking van de bevoegdheid ongewenste bijeffecten heeft. Pabo-studenten zonder gymbevoegdheid zouden moeilijker aan een baan komen. [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?