Terug naar overzicht

Gezocht: Overtuigingskracht

Techniekstudenten

Debatteren lijkt vooral een kolfje naar de hand van Bestuurskunde-studenten die hun politieke dromen najagen. Toch zoekt Frans Coppelmans, docent aan de Academie voor Management en Bestuur in Den Bosch, naar deelnemers van alle opleidingen: ‘Eigenlijk wil ik dat mijn studenten verspreid zitten over heel Avans. Techniekstudenten hebben bijvoorbeeld een heel andere kijk op dingen dan studenten Bestuurskunde.’

Om de studenten klaar te stomen voor het debattoernooi krijgen ze wekelijks twee uur les in Den Boch. Tijdens de lessen draait het volgens Coppelmans vooral om oefenen: ‘Ik leg eerst kort de theorie uit, maar daarna zullen ze aan de hand van stellingen met elkaar in debat moeten. Daarbij bepaalt het lot of ze voor- of tegenstander van de stelling zijn. Soms moet je een pleidooi houden voor iets waar je het eigenlijk niet mee eens bent.’

Opdrachtgever overtuigen

Coppelmans benadrukt dat studenten niet alleen in de politiek iets hebben aan hun debatkunsten: ‘Door de training leren ze hun argumenten heel goed te presenteren. Dat kunnen ze later misschien gebruiken om bijvoorbeeld een opdrachtgever te overtuigen. Debatteren komt in de gekste situaties van pas.’

Geïnteresseerde studenten kunnen een mail sturen naar Frans Coppelmans, fwc.coppelmans@avans.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk op 11 januari 2011, 12.00 uur. Het HBO Debattoernooi 2011 vindt plaats op 18 maart 2011. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?