Terug naar overzicht

Hbo wacht nieuwe havo-profielen rustig af

Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt wil het aantal examenprofielen terugbrengen naar twee: alfa en bèta. Verder wil ze meer lesuren voor Engels, Nederlands, wiskunde en exacte vakken. Wiskunde zou ook voor alle havisten verplicht moeten zijn. Ze wil dat de Onderwijsraad hierover advies uitbrengt.

Subtop

Haar plannen zijn een reactie op het vandaag verschenen onderzoek van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), waarin de leerprestaties van vijftienjarigen op het gebied van taal, wiskunde en exacte vakken internationaal worden vergeleken. Uit dit driejaarlijkse PISA-onderzoek blijkt dat Nederlandse scholieren onderhand bij de ‘subtop’ horen en dat is niet goed genoeg, vindt de minister.

In het verleden is al veel gesteggeld over het niveau van middelbare scholieren, dat sinds de invoering van het ‘studiehuis’ gedaald zou zijn. Exacte en technische opleidingen moesten hun studenten eerst bijspijkeren voordat ze aan de eigenlijke studie konden beginnen. Pabo-studenten moesten extra spelling- en rekenlessen krijgen.

Herziening

De HBO-raad wil afwachten hoe de herziening er precies uit zal zien, maar vindt het geen gek idee om talen en wiskunde in het voortgezet onderwijs te versterken. ‘Daarover hebben wij al eerder aan de bel getrokken’, zegt een woordvoerder.

Ook de pabo-opleidingen willen eerst de uiteindelijke plannen zien. ‘Maar de hartenkreet over rekenen en taal, die deel ik wel’, zegt Dominique Hoozemans, voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO).  [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?