Terug naar overzicht

Hoorcolleges afschaffen?

Andere lesvormen

De studiedag, bedoeld om studenten de kans te geven hun mening te laten horen over de studie, bestond uit twee thema’s. Een van de thema’s van de dag, onderwijs, zorgde voor een aantal opmerkelijke conclusies. Ongemotiveerde studenten zorgen vaak voor bijna lege collegezalen of irritatie bij medestudenten door rumoer tijdens de lessen. De docenten vragen zich af: ‘Is een lang hoorcollege in een grote zaal nog wel mogelijk?’ Ze willen daarom gaan onderzoeken of er misschien andere lesvormen mogelijk zijn.

Volgens een deel van de aanwezige studenten is het afschaffen van hoorcolleges niet per definitie nodig. Theorie is namelijk wel van belang. Het is volgens hen belangrijk dat een hoorcollege aan bepaalde eisen voldoet. ‘Een docent moet enthousiasmeren en orde houden.’ Bovendien moet er afwisseling in lesmanieren zijn. ‘De beste les is er een waarbij je eerst naar de theorie luistert en vervolgens zelf ermee aan de slag gaat.’ Studenten hebben daarnaast veel behoefte aan feedback op hun manier van werken en hun producten. ‘We willen meer dan alleen een cijfer’.

Studie nummer één

Het tweede van thema de dag was ‘school en het privéleven’. Volgens de studenten is er een sterke overlap tussen die twee en is de grens erg vaag.

Een definitie van schoolwerk is dan ook lastig aan te geven. ‘School en privé lopen soms erg door elkaar heen. Dit kan erg stressvol zijn’, aldus de aanwezige studenten. De CMD-studenten geven aan dat negentig procent van hun dagelijks leven om de opleiding draait en dat maar tien procent van de tijd overblijft voor andere zaken. ‘CMD sijpelt echt door in je privéleven.’

Lage opkomst

De studiedag zelf is volgens zowel docenten als studenten zeer geslaagd. De academie vindt de studiedag voor herhaling vatbaar, maar hoopt de volgende keer op een wat hogere opkomst. Jan Peeters, adjunct-directeur van de Academy of Media & User Experience:‘Van de honderd verwachte studenten waren er namelijk slechts zeventien aanwezig.’ [JV]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?