Terug naar overzicht

Jaar uitloop voor langstudeerders

Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Studenten die een bachelor- en een masteropleiding volgen, krijgen dus in totaal 2 jaar extra de tijd om te studeren tegen het normale collegegeld. Het extra uitloopjaar is bedoeld als handreiking aan studenten die bijvoorbeeld extra vakken willen volgen, een zwaardere (bèta)studie doen of een bestuursfunctie willen vervullen.

Maximaal drie jaar

Studenten met een functiebeperking die recht hebben op een extra jaar prestatiebeurs, krijgen een uitloopjaar extra. Zij hebben dus een uitloop van maximaal drie jaar. Alle langstudeerders behouden recht op het aanvragen collegegeldkrediet – nu maximaal 8.565 euro.

Voor studenten die voor een tweede studie in de gezondheidszorg of het onderwijs kiezen en daarvoor het wettelijk collegegeld verschuldigd zijn, komt de teller bij aanvang van deze studie weer op nul te staan. Zij krijgen dus opnieuw een uitloopjaar voor de bachelor, én een voor de master.

Boete

Over de ‘boete’ die hogescholen en universiteiten voor langstudeerders moeten betalen is niets naders bekendgemaakt. Het wetsvoorstel gaat nu eerst voor advies naar de Raad van State. De precieze tekst en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?