Terug naar overzicht

Kwaliteitsbekostiging invoeren

Afgelopen voorjaar omarmden studenten, universiteiten en hogescholen het rapport van de commissie-Veerman, ook al stond er een enorme verandering op stapel als de adviezen van de commissie werkelijk allemaal zouden worden overgenomen. Ook het nieuwe kabinet wil ‘Veerman’ graag uitvoeren.

Specialiseren

Veerman adviseerde over selectie in het hoger onderwijs en pleitte voor extra investeringen, maar hij vond ook dat instellingen zich moesten specialiseren om elkaar minder voor de voeten te lopen. Daar zou ook de overheid bij de bekostiging meer waarde aan moeten hechten.

Keer op keer zeggen politici dat ze kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs willen invoeren, alleen is het nog altijd niet duidelijk hoe de kwaliteit precies kan worden vastgesteld. Ook in het rapport van de commissie-Veerman stonden nog geen regelrechte aanwijzingen, al vond de commissie dat de instellingen in ieder geval met elkaar om tafel moesten om afspraken te maken.

Nieuw systeem

Nu is het tijd voor een ‘verdiepingsslag’, aldus het ministerie van OCW. Robbert Dijkgraaf (fysicus en president van wetenschapsgenootschap KNAW), Joop Sistermans (voorheen van adviesraad AWT) en Fons van Wieringen (voorzitter van de Onderwijsraad) mogen de aanbevelingen uitwerken. Ze hoeven geen gedetailleerd nieuw bekostigingssysteem te bedenken, maar mogen de lijnen schetsen waarlangs het ministerie tot een nieuw systeem kan komen.

Het is nog niet bekend wanneer zij met een advies komen en ook de precieze opdracht is nog niet naar buiten gebracht. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?