Terug naar overzicht

Marketingprofessor geeft gastcollege

Goede reputatie

Svend Hollensen heeft een goede reputatie in de marketingwereld. In het dagelijks leven is hij professor aan de Universiteit in Sønderburg. Hij heeft ervaring als Internationale Marketing-coördinator en marketingmanager in het bedrijfsleven en ontving in 2008 een prijs voor zijn uitstekende manier van lesgeven.

Boeken als lesmateriaal

Veel van zijn boeken worden op verschillende Avansacademies gebruikt als lesmateriaal. Bijvoorbeeld op de Academie voor Marketing in Den Bosch, de Academie voor Marketing en Business Management en de Avans School of International Studies in Breda. De professor ontmoet tijdens zijn bezoek aan Avans dan ook de docenten die zijn boeken gebruiken. Verder zal er worden besproken of er samenwerking mogelijk is voor een eventuele masteropleiding.

Het gastcollege van professor Hollensen kun je 17 december van 8.45 tot 10.15 uur bijwonen in lokaal HD001. [JV]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?