Terug naar overzicht

Stagevergoeding Avans niet verdubbeld

Avans heeft moeite met het vinden van geschikte stagiaires. Om een stage op de hogeschool aantrekkelijker te maken, wil Avans de stagevergoeding verdubbelen. Daarbij moet het oorspronkelijke bedrag van 227 euro worden opgeschroefd naar 550 euro. De AMR denkt daar heel anders over en gaat niet akkoord.

Vaststaand bedrag

Iedereen is het er over eens dat het bedrag aan de hoge kant is. Docentlid René van der Burgt vraagt zich bovendien af waarom er voor één vaststaand bedrag is gekozen: ‘Studenten kunnen stage lopen of hun afstudeeronderzoek bij ons doen, de ene student komt van het hbo, de andere van het mbo. De stagevergoeding moet afhankelijk zijn van het soort werk dat de stagiair doet. In plaats van één vaststaand bedrag moet de stagevergoeding variabel zijn.’

Daar kleven volgens docent Hans van Manen ook de nodige nadelen aan: ‘Je moet proberen te vermijden dat studenten verschillende vergoedingen krijgen. Dat zou oneerlijk zijn. Of je moet heel duidelijk de criteria vaststellen zodat bij een bepaalde stage een bepaalde vergoeding hoort.’

Bezuinigingen

Studentlid Job Hellegers heeft vooral moeite met het moment van verhogen: ‘In tijden van bezuinigingen vind ik het heel raar om de stagevergoedingen opeens te verdubbelen.’ Volgens René van der Burgt gaat het daarbij vooral om de beeldvorming: ‘We hebben het hier over een handvol student, een stuk of tien. Dat zijn geen enorme bedragen.’

Het plan van het College van Bestuur rammelt volgens de AMR van alle kanten. Als Avans verlegen zit om stagiaires, moeten de stageplaatsen inhoudelijk interessanter worden gemaakt. Stagiaires lokken met een stagevergoeding van 550 euro is voor de raad geen optie. [CT]

Lees meer over stagevergoedingen in Punt05 die vanaf 14 januari 2011 in de bakken op Avans ligt. Zie ook het eerder verschenen artikel:

Raad positiever over hogere stagevergoeding 26-11-2010

'Hogere stagevergoeding niet terecht' 3-11-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?