Terug naar overzicht

Verpakking met bloembollen de grond in

Het product heet ‘ABulbC’. Het bestaat uit drie tulpenbollen in een verpakking van biopolymeren (polymeren van biologische oorsprong, in tegenstelling tot synthetische polymeren, zoals veel plasticsoorten, LJ).

De verpakking is volledig afbreekbaar, dus de bloembollen kunnen tegelijk met de verpakking de grond in. Het idee won een innovatieprijs: de Design Pressure Cooker (DPC) Groen.

Minor Biopolymeren

Vier studenten Werktuigbouwkunde en vier studenten Chemische Technologie werkten mee aan de ontwikkeling van het product. Zij volgen op dit moment op Avans in Breda de minor Biopolymeren. In het kader van die minor werken zij al sinds september aan een afbreekbare verpakking, in opdracht van ondernemer Harry Keijzer en zijn bedrijf Imperial Ventures bv.

Samen met Keijzer en ontwerper Paul Hendrikx van Studio Mango uit Breda, maakten de studenten een prototype van ABulbC. Tijdens de wedstrijddag van DPC Groen, eind november, werkten de verschillende partijen concreet aan de ontwerpvraag. Aan het einde van de dag lag er een prototype en een display voor ABulbC.

Back-up via webcam

Twee van de minorstudenten waren op de wedstrijddag fysiek aanwezig, de rest van het studententeam gaf via een webcam back-up vanaf Avans in Breda. De wedstrijd Design Pressure Cooker is een initiatief van Syntens , een innovatienetwerk voor ondernemers.

Het team met de Avansstudenten versloeg elf andere teams van ontwerpers en ondernemers. De producten moesten allemaal iets met duurzaamheid te maken hebben. De jury oordeelde dat zowel de technologie als de marktkans van ABulbC veelbelovend zijn. In de jury zat onder andere Jan Venselaar, de lector Duurzame Bedrijfsvoering op Avans. [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?