Terug naar overzicht

ASH wil allochtonen en mannen

De discussie kwam aan het rollen toen bleek dat de nieuwste aanwinsten van het docentenkorps van ASH vier blanke vrouwen zijn. Academieraadsvoorzitter Els van Beers vraagt zich af of de directie wel aandacht heeft voor allochtone sollicitanten: ‘Op dit moment vormen we als docenten namelijk niet echt een afspiegeling van de samenleving.’

188 sollicitaties

Navraag leert dat er op de loonlijst van ASH momenteel slechts drie allochtone docenten staan. Dat dit er niet meer zijn, komt volgens adjunct-directeur André Nicolasen ook doordat de directie afhankelijk is van de mensen die solliciteren: ‘Neem de laatste sollicitaties. In totaal reageerden er 188 mensen, maar daartussen zat geen enkele brief van een allochtoon.

Nicolasen wil wel benadrukken dat het zijn aandacht heeft: ‘Als we een vacature opvullen, wordt er altijd gekeken naar de samenstelling van het team. Zo geven we ook soms de voorkeur aan een man in plaats van een vrouw. Maar we kijken in eerste instantie naar kwaliteit. Iemand moet wel voldoen aan de eisen om te worden uitgenodigd.’

Een derde man

Behalve allochtone docenten kan ASH ook wel een paar mannelijke collega’s gebruiken. Onder de 76 medewerkers die ASH telt, zitten 23 mannen. Grofweg een derde van het team. Dat klinkt als weinig. Nicolasen: ‘Maar we komen uit een situatie dat we hier maar drie mannen hadden rondlopen. In de afgelopen zes jaar zijn er een heel aantal bijgekomen.’ [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?