Terug naar overzicht

Bij Avans geen diplomafraude

Reacties

'Avans staat al jaren bekend om vage zaken. Allerlei diploma’s worden zonder dat cursisten überhaupt les hebben gevolgd toegestuurd tegen een geldelijke vergoeding’, is een van de reacties in het GeenStijl dossier over de diplomafraude. Net als: ‘Zo werd bijvoorbeeld een tentamencijfer van een klasgenoot van een 5,2 veranderd naar een 5,5 omdat hij niet naar de inzage van het tentamen kon komen vanwege een zogenaamde knieoperatie.’

'Eerlijk gezegd moet ik lachen om een aantal van die opmerkingen op GeenStijl’, zegt Frans van Kalmthout, lid van het College van Bestuur van Avans. ‘Sommige gaan over opleidingen die onmogelijk bij Avans kunnen zijn.’ Maar, zo zegt Van Kalmthout ‘op verzoek van de Inspectie hebben we alle signalen serieus bekeken.’

Afspraken

Uit het recent gedane onderzoek komt duidelijk naar voren dat er bij Avans geen sprake is van bijzondere trajecten of afspraken met langstudeerders die voor een hele groep gelden en waarbij minder hoge eisen worden gesteld aan studenten. ‘Uiteindelijk zijn het individuele docenten die een eigen afweging maken over een individuele student. Die afweging moeten ze goed kunnen verantwoorden bij de examencommissie.’

Uit het onderzoek komt vooral naar voren hoe belangrijk het goed functioneren van de examencommissie is. ‘Daar zijn we als bestuur uitermate tevreden over. Ik lees alle uitspraken van het College van Beroep (de onafhankelijke rechtbank van Avans – red.) en dan ben ik altijd onder de indruk over het werk van de examencommissies. Alles besluiten worden goed onderbouwd en vastgelegd. Dat is belangrijk want we leven in een gejuridiceerde samenleving. Studenten stappen sneller naar het College van Beroep om hun gelijk te halen.’

Registratie

Uit de vragen van de Inspectie blijkt dat de examencommissies nog zorgvuldiger moeten zijn met hun registratie. ‘We gaan alle commissies ook een cursus aanbieden om ze hierin te helpen.’

Wat Van Kalmthout betreft is Inholland, de hogeschool waarbij de hele zaak rondom diplomafraude voor het eerst aan het rollen kwam, de uitzondering op de regel. ‘Het is belangrijk om  examencommissie en management van elkaar te scheiden. Wij hebben dat een aantal jaren geleden duidelijk gedaan. Een aantal hogescholen, waaronder Inholland, niet.’ [AR]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Voorzitter reageert op diplomafraude 17-08-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?