Terug naar overzicht

Dales sleept Inholland voor de rechter

Al in december had hij afgedwongen dat hij inzage kon krijgen in de declaraties, maar dat vindt hij niet genoeg. ‘Ik weet zelf wel wat ik heb gedeclareerd’, zegt hij. Hij wil de stukken openbaar maken nu de onderwijsinspectie onderzoek doet naar de declaraties van de voormalige bestuursleden. Hij wil aantonen dat hem geen blaam treft.

Inspectieonderzoek

Maar Inholland werkt er niet aan mee. Dales krijgt geen kopieën van de declaraties omdat de hogeschool het inspectieonderzoek ‘niet voor de voeten wil lopen’, aldus een woordvoerder. Inholland wacht liever de uitkomst van het inspectieonderzoek af: ‘Het is niet in het belang van betrokkenen om mee te werken aan vroegtijdige publiciteit.’

Het oordeel is nu aan de rechter: het kort geding dient op 31 januari. ‘Dan weten wij en de onderwijsinspectie ook hoe we hiermee om moeten gaan’, aldus de woordvoerder van Inholland.

Dales snapt intussen niet waar de hogeschool moeilijk over doet. ‘Het kan niet over de bescherming van privacy gaan, want het zijn mijn eigen declaraties.’

Bestuur

Na interne twisten en negatieve publiciteit over dubieuze afstudeerroutes is het hele bestuur van Inholland eind vorig jaar opgestapt: eerst voorzitter Geert Dales, later de twee andere leden. Doekle Terpstra verruilde het voorzitterschap van de HBO-raad voor dat van Inholland, om de zaak daar in één jaar tijd weer op orde te krijgen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?