Terug naar overzicht

Decanen bezorgd over kabinetsplannen

Rutte beloofde tot nu toe alleen studenten met een functiebeperking een extra uitloopjaar. Zij mogen dat tijdens hun bachelor of hun master inzetten.

Uitzondering

Maar ook vanwege andere persoonlijke omstandigheden lopen studenten soms extra studievertraging op, zegt Francis van Hekelen, voorzitter van de Landelijke organisatie van studentendecanen in het hbo. Niet voor niets wordt voor hen ook een uitzondering gemaakt in de Wet op het Hoger Onderwijs en de Wet Studiefinanciering. Zij kunnen in sommige gevallen bijvoorbeeld langer studiefinanciering krijgen of een beroep doen op het zogeheten profileringsfonds van hun instelling.

Familieomstandigheden

In de brief noemen de decanen onder meer studenten met een topsportstatus en studenten die te maken krijgen met ernstige familieomstandigheden. Ze zijn bang dat zulke studenten door de langstudeerregeling eerder zullen afhaken omdat hun opleiding dan te duur wordt. Dat gevaar dreigt vooral voor studenten die een negatief bindend studieadvies hebben gehad of een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?