Terug naar overzicht

Geen bijdrage voor expertisecentrum Avans

Staatssecretaris Halbe Zijlstra maakte woensdagmiddag op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de “winnaars” voor de expertisecentra bekend. Hogescholen konden zich afgelopen najaar “inschrijven” op een van drie categorieën: chemie, water en automotive.

5 miljoen

Voor elk van deze drie zogenoemde ‘economische topgebieden’ is, uitgesmeerd over de komende jaren, een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie betalen.

Behalve de Hogeschool Zuyd hebben de HAN (in samenwerking met Fontys) en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) de centres of expertise toegewezen gekregen, respectievelijk op het gebied van automotive en water.

Teleurstelling

Avans gaat de plannen rondom een expertisecentrum herzien. 'Uiteraard is de teleurstelling groot dat we geen investeringsbijdrage van de overheid ontvangen voor de uitvoering van ons ambitieuze businessplan Biobased. Hierdoor zullen we onze plannen qua omvang en fasering moeten bijstellen. Maar we gaan zeker bekijken hoe we door kunnen gaan want daarvoor is de ontwikkeling te belangrijk', aldus Paul Rüpp, voorzitter College van Bestuur van Avans.

'De biobased economy is een niet te negeren ontwikkeling die in West-Brabant en Zeeland in gang is gezet door bedrijfsleven, onderwijs en overheden. Deze ontwikkeling gaat vragen om nieuwe professionaliteit en om een multidisciplinaire aanpak', zegt Paul Rüpp. 'Samen met onze partners gaan we het Centre of Expertise vormgeven omdat er grote ambitie en dynamiek in deze regio zit om door te pakken.'

Toponderwijs

De centra zijn een idee van de commissie De Boer die voor het Platform Bèta Techniek onderzocht hoe er meer bèta’s en technici kunnen worden opgeleid. De centra moeten toponderwijs gaan verzorgen en toegepast onderzoek uitvoeren dat de innovatiekracht van bedrijven versterkt.

De drie verkozen hogescholen krijgen tot 2016 jaarlijks 1 miljoen euro van de ministeries. De bedoeling is dat ze zich daarna zelf kunnen bedruipen met de inkomsten uit hun onderzoek- en opleidingsprogramma. [LJ, MdV/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Avans in race voor expertisecentrum Chemie 04-10-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?