Terug naar overzicht

Geen cijferlijst in diplomaregister

Fraude

Soms duiken er verhalen op over studenten of sollicitanten die hun diploma hebben vervalst. Of die op internet een waardeloos papiertje hebben gekocht en net doen of het iets voorstelt. Vanaf 1 januari 2012 moet zulke fraude moeilijker worden, want dan is het landelijke diplomaregister operationeel.

Daarin komen de gegevens van afgestudeerden te staan die bekend zijn bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), oftewel alle diploma’s die zijn afgegeven door bekostigde hogescholen en universiteiten. Later kunnen diploma's uit het niet-bekostigde onderwijs daaraan worden toegevoegd, maar de gegevens die de DUO daar nu over heeft zijn nog niet volledig.

Waarde van de opleiding

Diplomasupplementen heeft de DUO niet, dus die komen ook niet in het register. In dergelijke supplementen wordt uitgelegd wat voor vakken een student heeft gevolgd en op welk niveau. Ze bieden duidelijkheid over de waarde van de opleiding. De studentenbonden en werkgevers zouden daarom graag zien dat het supplement er ook in komt, maar dat vergt veel werk. Maar anderen noemen het supplement slecht controleerbaar en pleiten ervoor om het weg te laten.

De staatssecretaris houdt een slag om de arm: ‘Mogelijkerwijs worden in een volgende fase van het diplomaregister wel diplomasupplementen toegevoegd, maar dit vergt een nieuwe afweging en een nieuw wetsvoorstel’, schrijft hij in een toelichting aan de Tweede Kamer.

Middelbareschooldiploma

Voor diploma's in het hoger onderwijs staat dus voorlopig alleen genoteerd waar en waarin iemand is afgestudeerd, en wanneer dat gebeurde. Bij middelbareschooldiploma's komt al wel een cijferlijst en vakkenpakket, omdat DUO die informatie al in huis heeft.

De diploma's zullen overigens altijd via de gediplomeerde zelf worden verstrekt. Die kan bijvoorbeeld bij een sollicitatie een verzoek aan DUO sturen, waarna deze een code doorgeeft. Als de toekomstige werkgever die code intikt, kan hij controleren of de sollicitant het diploma inderdaad heeft behaald. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?