Terug naar overzicht

Maximaal salaris onderwijs: 187.340 euro

Dat staat in het wetsvoorstel ‘normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’ dat minister Donner van binnenlandse zaken vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hoogleraren vallen niet onder de regeling.

Ontslagvergoeding

Volgens de wet mogen bestuurders bovenop de maximaal 187.340 euro (130 procent van het ministerssalaris) per jaar nog een onkostenvergoeding van 7.559 euro ontvangen (de onkostenvergoeding van de minister-president), en maximaal 28.767 euro aan pensioenpremie. Een ontslagvergoeding mag niet meer dan 75.000 euro bedragen.

De maximumbedragen worden jaarlijks vastgesteld door de minister en stijgt mee met het percentage loonsverhoging van rijksambtenaren.

Publieke sector

De regeling geldt voor de publieke en semipublieke sector, waar behalve het onderwijs onder meer de publieke omroep en woningcorporaties onder vallen. Voor de zorgsector en de academische ziekenhuizen gaan andere regels gelden.

Tot nu toe gold er alleen een openbaarmakingsnorm voor salarissen in de semipublieke sector die boven de 188.000 euro uitstegen. In 2009 verdienden 55 bestuurders in het hoger onderwijs meer dan 188.000 euro. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?