Terug naar overzicht

Ministerie laat zich niet opjagen

Minister Marja van Bijsterveldt zou graag willen dat er minder leerlingen en studenten uitvallen. Ook moet er in het onderwijs meer aandacht komen voor de ‘kernvakken’. Maar streefwaarden noemt ze niet. Ze zal de Tweede Kamer informeren ‘op de geëigende momenten’.

Doelstellingen

Halverwege december hadden de leiders van de oppositiepartijen gezamenlijk een reeks vragen gesteld over de doelstellingen van de nieuwe regering, ook op het gebied van onderwijs. Welke prestaties wil het kabinet eigenlijk verhogen en hoe kan de Tweede Kamer meten of de doelstellingen gehaald worden?

Nulmeting

Het ministerie kon de vragen niet snel genoeg beantwoorden en vroeg twee weken geleden uitstel. Nu zegt de minister dat sommige indicatoren nog nader moeten worden uitgewerkt. De ‘nulmeting’ is volgens haar de stand van zaken bij aanvang van het kabinet in september vorig jaar. Als sommige feiten niet bekend zijn, moet er een nieuwe nulmeting komen.

De oppositie vraagt dus vergeefs om feiten, percentages en doelstellingen. Hoe het kabinet verantwoording zal afleggen? Zoals altijd: in het departementaal jaarverslag dat op Verantwoordingsdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?