Terug naar overzicht

Paul Rupp: ‘Rutte slaat de plank mis’


Wat is uw bezwaar?

'Vooral het hbo is de laatste tijd negatief in het nieuws. Als er sprake is van incidenten, zoals bij de Hogeschool Inholland, dan wordt vaak de indruk gewekt alsof het hele hbo niet deugt. En dat klopt niet. Hoe kan het anders dat accreditatieorganisatie NVAO zo weinig opleidingen afkeurt? Zit er soms een weeffout in de kwaliteitsbewaking? Dan had Rutte die moeten herstellen toen hij daartoe de kans had als staatssecretaris. "Onvoldoende" vind ik een kwalificatie van het hoger onderwijs die de plank volkomen misslaat.'

Maar bij Avans, die hoog scoort in de ranglijstjes, gaat de lat de komende tijd flink omhoog.

'Dat klopt, want ook al is de basiskwaliteit in orde, het hbo kan altijd beter. Studenten geven zelf aan dat ze meer willen worden uitgedaagd. Daarom gaat de norm voor het bindende studieadvies bij Avans omhoog naar 52 van de zestig studiepunten, kiezen alle studenten straks een vreemde taal op hbo-niveau en krijgen ze extra lessen in onderzoeksvaardigheden en ondernemerschap. Bovendien kan er straks geen enkele opleiding meer worden afgerond als er voor het afstudeerwerk geen praktijkgericht onderzoek is verricht. Studenten die voor Avans kiezen weten dat er zware eisen aan hen worden gesteld.'

Dus als premier Rutte had gezegd dat de lat in het hoger onderwijs omhoog moet, had u daarmee geen probleem gehad?

'Dat klopt. Maar nu doet hij 95 procent van de hbo-studenten, de afgestudeerden en de medewerkers van hogescholen onrecht.' [HC/HOP]

Meer over 'de lat moet hoger bij Avans'is te lezen in Punt05 die nu in de bakken ligt.

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Rutte: 'Kwaliteit hoger onderwijs onvoldoende' 18-01-2011

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?