Terug naar overzicht

‘Stenden Hogeschool niet verdacht’

Afgelopen zaterdag meldde de Volkskrant op de voorpagina dat de Onderwijsinspectie vertrouwelijke informatie had gekregen over misstanden bij Stenden Hogeschool. Bestuurders zouden te veel vliegreisjes hebben gemaakt en twijfelachtige declaraties hebben ingediend. Ook zouden zakenpartners zijn 'gepaaid met eredoctoraten'.
Maar de inspectie ontkent. Over tips wil de woordvoerder niets zeggen ('dat doen we nooit'), maar er wordt momenteel geen onderzoek naar gedaan. Daar ziet de Inspectie ook geen aanleiding toe.

Buitenlandse avonturen

Wel kijken de inspecteurs of hogescholen, waaronder Stenden, geen regels overtreden als ze in het buitenland onderwijs geven. Maar dat onderzoek is al eind 2008 gestart op verzoek van de toenmalige minister van Onderwijs. Die wilde weten of hogescholen geen publiek geld verspillen met hun buitenlandse avonturen. Rond de zomer zal daarover een rapport verschijnen.

Overigens zou de Inspectie naar aanleiding van het Volkskrant-bericht kunnen besluiten om alsnog onderzoek te doen naar Stenden. Nieuws levert soms nieuwe tips op of veroorzaakt zoveel tumult dat de Inspectie er niet omheen kan.  

Inholland

De Inspectie doet wel vaker onderzoek na signalen uit de media. Een half jaar geleden ontdekte de Volkskrant dat de Hogeschool Inholland een groep ouderejaars via een dubieuze afstudeerroute aan een diploma had geholpen. Toen begon het balletje te rollen en kreeg de Inspectie al snel de vraag om de kwestie tegen het licht te houden.  

Stenden Hogeschool staat in Leeuwarden en heeft vier nevenvestigingen in het noorden en noord-oosten van het land. Maar de instelling is vooral bekend om zijn expansiedrift in het buitenland. Stenden heeft campussen in Zuid-Afrika, Thailand, Indonesië en Qatar. Berlijn staat op de rol.  

Daar wilde het vorige bestuur het niet bij laten. Het logo van de fusiehogeschool, drie jaar geleden ontstaan uit de Hogeschool Drenthe en de Christelijke Hogeschool Nederland, is een zwaluw, want die staat voor 'kosmopoliet, reiziger en groei'.

Obama

Voormalig bestuurder Robert Veenstra – nu directeur van voetbalclub Heerenveen – reisde de hele wereld over en vertelde daar graag over. Hij sprak ooit tien minuten met de toenmalige presidentskandidaat Barack Obama en mocht daar op de website Scienceguide uitgebreid verslag van doen. Obama vond dat Veenstra er 'wel erg jong' uitzag voor een university president. Toen Veenstra antwoordde dat Obama ook wel erg jong was om president van de Verenigde Staten te worden, 'was het ijs gebroken'.  

Veenstra verdiende bij Stenden een salaris van 273.000 euro en was daarmee de best betaalde hbo-bestuurder van Nederland. Sinds vorige week heeft de hogeschool een nieuwe voorzitter: Leendert Klaassen, die de afgelopen vijf jaar bestuurslid was van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Die gaat aanmerkelijk minder verdienen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?