Terug naar overzicht

Studerende moeders willen geen boete

Dat schrijft het Steunpunt Studerende Moeders in een brief aan staatssecretaris Halbe Zijlstra. Jonge moeders mogen niet de dupe worden van het verhoogde collegegeld voor langstudeerders, vindt het steunpunt.

Basale voorzieningen

Studenten hebben niet eens recht op ‘de meest basale voorzieningen als zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof’, aldus Annemiek de Jong, de drijvende kracht achter het steunpunt. Het zou niet goed zijn als het krijgen of verzorgen van kinderen de onderwijskansen zou belemmeren, benadrukt zij.

Het aantal studenten dat één of meer kinderen heeft, is niet bekend. Wel zijn er cijfers over het aantal studenten dat een eenoudertoeslag ontvangt van de IB-groep. In het hbo waren dat er in 2009 ruim tweeduizend en aan de universiteiten op de kop af 267.

Statistieken

Maar wie een partner heeft of in deeltijd studeert komt niet in de statistieken voor. De Jong schat het aantal studerende moeders op meer dan achtduizend.

De Raad van State heeft inmiddels geadviseerd over het wetsvoorstel met de langstudeermaatregel, maar dat commentaar wordt pas openbaar als het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?