Terug naar overzicht

Associate degree definitief invoeren

Dat blijkt uit de eindevaluatie van de pilots met de Ad van de afgelopen vier jaar, die werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van onderwijs.

Gat tussen mbo en hbo

De associate degree moet het gat tussen mbo en hbo dichten. Afgestudeerden kunnen de arbeidsmarkt op, maar ook in twee jaar de bijbehorende bacheloropleiding afmaken.

Uit het rapport blijkt dat de Ad zowel werkenden aantrekt, als mbo-studenten die uiteindelijk hun hbo-bachelor willen halen. Een kwart kwam rechtstreeks uit het mbo.

Ongeveer veertig procent van de studenten stroomde na het behalen van de associate degree door naar de verwante hbo-bachelor. De onderzoekers merken overigens op dat studenten dat plan al hadden voor ze aan het programma begonnen.

Promotie

Afgestudeerden met een Ad doen het goed op de arbeidsmarkt en hun startsalaris houdt het midden tussen dat van een mbo’er en een hbo’er. Ook het midden- en kleinbedrijf is positief, al kijken werkgevers ‘nog even de kat uit de boom’. Ze twijfelen of ze hun eigen werknemers moeten laten bijscholen, en afgestudeerden met een Ad krijgen vaker eerst een tijdelijk contract. Niettemin maakte de helft van de werkende Ad’ers na de opleiding promotie en verwacht de andere helft dit op termijn.

Staatssecretaris Zijlstra wil de graad spoedig invoeren, schrijft hij in een reactie op het rapport. Hij vindt de Ad een ‘essentiële bouwsteen’ voor een gedifferentieerd hoger onderwijs en een betere bediening van de arbeidsmarkt.

Er bestaan inmiddels 139 Ad-programma’s op proef, onder meer voor accountancy en communicatie. In 2006 bedroeg de instroom bijna 450 studenten, in 2009 ruim 2.200. De uitval van studenten is er ongeveer even groot als bij de verwante bachelors.

Kritisch

Bij de start van de verschillende pilots waren sommige hogescholen kritisch over de associate degree. Ze waren bang dat die afbreuk zou doen aan de betekenis van het hbo-diploma. Bovendien vroeg men zich af of hbo-studenten niet eerder voor een Ad-opleiding zouden kiezen, waardoor er minder hbo-bachelors zouden afstuderen. Maar die angst lijkt nu ongegrond. Ad-studenten zijn gemiddeld een paar jaar ouder dan de doorsnee hbo-student en ze hebben vaker al kinderen.

Tien Associate degrees 

Avans biedt al langer de volgende Ad’s aan: Accountancy, Marketing Management, Management in de Zorg en Chemische Technologie in Breda, Small Business en Retail Management en Financiële Dienstverlening Den Bosch en Bouwtechnische Bedrijfskunde in Tilburg. In Den Bosch komen daar nog drie opleidingen bij: Human Resource Management in deeltijd, Bedrijfskunde in deeltijd en Informatica in voltijd. [MdV/HOP, AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?