Terug naar overzicht

Bezuinigen: belonen en straffen

Zijlstra gaat jaarlijks 370 miljoen euro bezuinigen op het hoger onderwijs en investeert een deel van het geld in de kwaliteit van het onderwijs. Voor de verdeling van het geld over de instellingen denkt hij aan criteria als het aantal contacturen, het opleidingsniveau van docenten, het aantal studenten dat ‘meer dan het reguliere programma volgt’ en het aantal excellente opleidingen van een hogeschool of universiteit.

Afrekenen

De staatssecretaris was altijd al een voorstander van ‘kwaliteitsbekostiging’. In juni worden de huidige afspraken met instellingen geëvalueerd. Op basis daarvan zal hij besluiten hoe hij de instellingen precies gaat afrekenen. [MdV/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Avans verwacht meer bezuinigingen 04-02-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?