Terug naar overzicht

Brabant op drempel van crisis

Het instituut presenteerde gisteren haar vierde duurzaamheidsbalans van Brabant. Hierin wordt de economische en ecologische toestand van Brabant in kaart gebracht op basis van bestaande statistieken en onderzoeken, uitgevoerde enquêtes en panelinterviews.

Volgens Telos staat de provincie op de drempel van een ‘sociale crisis’. Opgebouwde kennis leidt niet tot nieuwe producten en werkgelegenheid, en vernieuwende investeringen leveren te weinig op.

Broeikasgas

Op het gebied van duurzaamheid gaat het niet veel beter, concludeert Telos: de ontwikkeling van duurzame energie blijft achter, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater is nog steeds slecht en de uitstoot van broeikasgas is onacceptabel hoog.

Maar er zijn ook positieve dingen te melden: zo doen meer mensen aan sport en worden verouderde bedrijventerreinen goed opgeknapt. Het aantal voortijdige schoolverlaters neemt af en burgers genieten meer van natuur om de hoek. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?