Terug naar overzicht

Breda steeds meer voor hoogopgeleiden

Studenten

De Economische Barometer Breda is een initiatief van Avans, de gemeente Breda en Rabobank Breda. Het onderzoek wordt mede gedaan door driehonderd propedeusestudenten van de Academie voor Marketing en Business Management. Zij hebben dit jaar 171 bedrijven en 634 medestudenten geënquêteerd.  Bij de bedrijven peilden de studenten de behoefte aan externe kennis bij innovaties en de mate waarin zij hiervoor terecht kunnen bij Bredase kennisinstellingen. Medestudenten werd gevraagd naar de aantrekkelijkheid van Breda als studentenstad.

De Barometer 2011 heeft als thema kenniseconomie. Uit het onderzoek komt naar voren dat er meer hoogopgeleiden in Breda werken dan er hoogopgeleide Bredanaars zijn die buiten de stad werken.  In de afgelopen tien jaar is Breda veranderd van een productiestad naar een kantorenstad. Dat heeft geleid tot een omslag op de arbeidsmarkt: het opleidingsniveau is gestegen en banen voor laagopgeleide werknemers hebben plaatsgemaakt voor banen voor hoogopgeleiden in de dienstensector.

Aanbevelingen

Enkele aanbevelingen uit het rapport zijn;  voor de positie van Breda als kennisstad is het belangrijk dat er ook onderwijsaanbod komt van universitair niveau en de aantrekkelijkheid van Breda als studentenstad moet versterkt worden. Het rapport werd gisteren gepresenteerd bij Avans in Breda. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?