Terug naar overzicht

Deeltijdacademie vreest ‘gigantische uitval’

In het Meerjarenbeleidsplan (MJB) van Avans voor 2011-2014 staat dat álle academies van Avans naar minimaal 52 studiepunten moeten voor een bindend studieadvies. Dat betekent dat de student in de propedeuse minimaal zoveel punten moet halen om door te mogen studeren. De verhoging mag ook uitgesmeerd worden over een paar jaar, als alle academies maar vóór 2014 op 52 zitten, zegt het MJB.

Gewenning

In een brandbrief heeft de academieraad van de ADT laten weten dat zij unaniem van mening is dat de norm tot maximaal 40 studiepunten verhoogd zou mogen worden. De argumenten van de raad zijn duidelijk: deeltijdstudenten hebben meestal al jaren geleden het studeertraject verlaten en moeten nu opeens weer gaan studeren, en dat combineren met werk en privé. Die gewenning kost tijd. De raad vreest dat de maatregel uit het MJB tot een hoge, onnodige uitval van studenten zal leiden.

Het is echter de vraag of het protest van de academieraad van de Bredase deeltijdacademie nog nut heeft. Het nieuwe MJB is al aangenomen door de centrale medezeggenschapsraad van Avans, de AMR. Bovendien lijken de andere academies die deeltijdonderwijs aanbieden geen problemen te hebben met de normverhoging, zo liet academiedirecteur Jan van Wijk gisteravond weten tijdens de raadsvergadering.

Afschaffen

Maar Van Wijk staat wel achter zijn academieraad. Hij pleit er nu bij het College van Bestuur (CvB) voor om het bindend studieadvies voor ADT helemaal af te schaffen: ‘Dat is bijvoorbeeld bij de deeltijd van de Juridische Hogeschool al het geval. Studenten moeten daar binnen twee jaar hun propedeuse halen, zoals gebruikelijk bij deeltijdopleidingen in heel Nederland. Wij hebben het CvB al gewaarschuwd: als deze MJB-maatregel doorgaat, krijgen wij echt last van een gigantische uitval.’ [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?