Terug naar overzicht

Eerder inschrijven voor studie

Op dit moment kunnen studenten zich bij veel opleidingen tot 1 oktober van het betreffende collegejaar inschrijven. Van de late aanmelders valt een veel groter percentage in het eerste jaar uit. Het ministerie van Onderwijs wilde weten of het zinvol is de inschrijfdatum te vervroegen en liet een beleidsstudie schrijven.

Ideale deadline

Volgens de onderzoekers zou 1 juli – vlak na de eindexamenuitslag – de meest ideale deadline zijn voor opleidingen zonder numerus fixus. Weifelende scholieren worden eerder gedwongen na te denken over hun studiekeuze en opleidingen hebben meer tijd voor een kennismakingsgesprek. Wie een verkeerde keuze heeft gemaakt, kan dan nog switchen.

Instellingen hebben bovendien eerder zicht op het aantal eerstejaars dat ze binnenkrijgen en kunnen hun onderwijs daardoor beter plannen.

Hoge druk

Middelbare scholen wijzen er wel op dat de druk op scholieren niet te hoog moet worden. Volgens sommige decanen hebben veel scholieren de zomermaanden nodig om te kiezen omdat zij daarvoor te veel gefocust zijn op hun eindexamen. Maar volgens DUO en Studielink schrijven de meeste studenten zich al in de periode april-mei-juni in. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?