Terug naar overzicht

Grijp de macht bij Avans

De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen Avans en bestaat uit medewerkers- en studentleden. Raadsleden hebben inspraak op gebieden als (ver)bouwwerkzaamheden, de onderwijs- en examenregelingen en het financiële plaatje van de hogeschool. De AMR vergadert eens in de drie weken op dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur in Tilburg.

Dertig handtekeningen

Je kunt je kandidaat stellen door uiterlijk 14 maart 2011 het kandidaatstellingsformulier naar het Bureau Medezeggenschapszaken te sturen. Je hebt daar wel dertig handtekeningen van collega’s of medestudenten voor nodig.

Het kandidaatstellingsformulier kun je hier downloaden en inleveren bij Bureau Medezeggenschapszaken, Lovensdijkstraat 63.316, 4818 AJ in Breda.

De verkiezingen voor de AMR vinden plaats van 29 tot en met 31 maart. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?