Terug naar overzicht

GroenLinks campagne in Bossche collegezaal

Bezuinigingen

Klaver, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, en Smeulders, lijsttrekker GroenLinks Brabant, wijdden hun wat mager bezochte gastcollege aan de toekomst van het onderwijs en de arbeidsmarkt in ons land. ‘De bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren zijn funest voor het onderwijs’, voorspelt Klaver. Hij is een groot pleitbezorger voor investeringen op individuele ontwikkeling in plaats van inzetten op economische groei. ‘We kunnen het kabinet tegengas geven vanuit de Eerste Kamer.’ Grappend: ‘Maar dan moeten jullie wel GroenLinks stemmen.’

Volgens Klaver wil het kabinet het onderwijs zo veel mogelijk uniform maken, en dat gaat volgens hem ten koste van die persoonlijke ontwikkeling. ‘Het is een mal waar je in moet passen. En die mal is de laatste jaren steeds strakker geworden. Bijvoorbeeld door de maatregelen om iedereen binnen zes jaar te laten afstuderen. Daardoor is de kwaliteit van het onderwijs toch niet verbeterd? Ik kan ook pas over tien jaar zeggen wat ik van Avans heb gevonden, dat is nu nog niet meetbaar.’ Een student Bestuurskunde: ‘Maar hoe weet je dan of een opleiding goed functioneert?’. Klaver: ‘Het gaat erom of studenten de kans krijgen zich persoonlijk te ontwikkelen, niet om de cijfers.’

Passend onderwijs

Het passend onderwijs, onder andere voor gehandicapte kinderen en moeilijk lerenden, staat een kabinetsbezuiniging van zo’n 300 miljoen euro te wachten. Klaver is net terug uit een Kamerdebat over dit onderwerp en memoreert aan een gesprek dat hij onlangs had met een bezorgde moeder: ‘Haar dochter heeft epilepsie en moet naar een speciale school. Daar wordt flink op bezuinigd en daar is zij de dupe van. Daarom vind ik het dus niet erg om tot diep in de nacht te debatteren in de Kamer.’

Kenniseconomie

Een student vraagt de twee politici wat hun standpunt is in de kwestie rondom de mogelijke overname van MSD (voorheen Organon) in Oss. ‘In Nederland zijn we erop gericht om ondernemingen zo snel mogelijk over te laten nemen door buitenlandse bedrijven’, zegt Smeulders. ‘We zijn goed in nieuwe ideeën bedenken, maar heel slecht in het ten gelde maken van deze ideeën. We moeten als provincie ondernemers de ruimte geven en de samenwerking zoeken.’

Meten is niet weten

Klaver hekelt het feit dat alle investeringen tot op de laatste cent verantwoord moeten worden. ‘Meten betekent voor mij niet altijd weten. Meten zegt niet altijd iets over de kwaliteit van het onderwijs.’ Smeulders vult aan: ‘Ook op het hbo draait het vooral om de output, de cijferlijst. Ik pleit ervoor om juist te kijken naar outcome. Wat kun je nu eigenlijk als je bent afgestudeerd?’ [MG]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Oud-student kartrekker bij GroenLinks 10-02-2011

 

 

 

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?