Terug naar overzicht

Hbo-masters voor leraren in de min

Dat blijkt uit nadere beschouwing van de nieuwe cijfers over eerstejaars studenten in het hbo. Vorig studiejaar startten 3.734 studenten aan een educatieve masteropleidingen aan een hogeschool. Dit jaar waren het er 454 minder, een daling van ruim twaalf procent.

Speciaal onderwijs

Verreweg de grootste hbo-masteropleiding voor leraren leidt op voor het speciaal onderwijs. Daaraan begonnen dit jaar 2.484 studenten, tegen 2.839 vorig jaar: een neergang van 12,5 procent.

Het zou aan de langstudeerregeling kunnen liggen, speculeert Rob Boerman, Fontys-directeur van het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. ‘Aankomende studenten konden weten dat die eraan zou komen. Wij verwachten dat het aantal inschrijvingen hierdoor ook volgend jaar verder zal teruglopen, zodat we op een derde minder dan voorheen uitkomen. Bijna al onze studenten studeren in deeltijd, dus ze hebben ook meer risico op uitloop.’

Instroom

De andere eerstegraads lerarenopleidingen in vakken als wiskunde, Duits of geschiedenis trekken tussen de tien en zestig studenten. De meeste zagen hun instroom dit jaar enigszins dalen.

Er zijn nog altijd veel meer vrouwen dan mannen die een educatieve master in het hbo volgen: dit jaar begonnen 2.591 vrouwen tegenover 689 mannen. Slechts vier procent van de nieuwe instroom is van niet-westerse komaf, tegenover zes procent in het totale hbo-masteronderwijs. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen is vijftien procent van alle eerstejaars niet-westers allochtoon. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?