Terug naar overzicht

Hogescholen versterken examencommissies

De hogescholen hebben hierover afspraken gemaakt binnen de HBO-raad, zo schrijven ze in een gezamenlijk persbericht. De nieuwe wet op het hoger onderwijs vroeg ook om een dergelijke aanscherping.

Onafhankelijk

Het was al vanzelfsprekend dat de examencommissie haar werk in alle onafhankelijkheid moet kunnen doen. In de oude wet stond dat de examencommissie ‘de goede gang van zaken tijdens tentamens’ moest waarborgen. Ook mocht de commissie vrijstellingen verlenen of oordelen over conflicten tussen docenten en studenten.

Evaluties

Maar bij verschillende opleidingen liep het in de praktijk toch anders. Al in 2009 waarschuwde de Onderwijsinspectie dat examencommissies niet altijd stonden voor het eindniveau van afgestudeerden. De situatie zal niet overal zo erg zijn als bij de opleiding media- en entertainmentmanagement van de Hogeschool Inholland, maar er kunnen hier en daar wel wat punten op de i, blijkt ook uit recente interne evaluaties van hogescholen. De meeste hebben hun eigen werkwijze, waardoor ze snel de schijn tegen kunnen krijgen als er problemen zijn.

In de nieuwe versie van de wet op het hoger onderwijs is de rol van de examencommissie duidelijker verwoord. ‘Het instellingsbestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende wordt gewaarborgd’, staat er bijvoorbeeld. Ook mag het bestuur niet meer op eigen houtje mensen benoemen: ‘Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, hoort het instellingsbestuur de leden van de desbetreffende examencommissie.’

Diplomakwaliteit

De hogescholen beloven zich dus beter aan de wet te houden en dat zal volgens hen leiden tot gegarandeerde diplomakwaliteit.

In een eerder interview met Punt vertelde Frans van Kalmthout, lid van het College van Bestuur van Avans, al dat het goed functioneren van de examencommissie erg belangrijk is. ‘Daar zijn we als bestuur uitermate tevreden over. Ik lees alle uitspraken van het College van Beroep (de onafhankelijke rechtbank van Avans – red.) en dan ben ik altijd onder de indruk over het werk van de examencommissies. Alles besluiten worden goed onderbouwd en vastgelegd. Dat is belangrijk want we leven in een gejuridiceerde samenleving. Studenten stappen sneller naar het College van Beroep om hun gelijk te halen.’

Cursus

Wel gaat het College van Avans de examencommissies een cursus aanbieden waarin ze leren nog zorgvuldiger om te gaan met hun registratie.

‘Het is belangrijk om  examencommissie en management van elkaar te scheiden. Wij hebben dat een aantal jaren geleden duidelijk gedaan. Een aantal hogescholen, waaronder Inholland, niet’, zegt Van Kalmthout. [BB/HOP, AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?